Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Pozivu za dopolnitev se predlagatelj ni odzval. Predlog ni dovolj specifičen, da bi lahko komisija ocenila vrednost in izvedljivost zato se ne umesti v glasovanje.

Obnova igrišča v Šalari

Anonimno oddan predlog  –  01. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Obnoviti razpadajoče igrišče v Šalari.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obnoviti in na novo ograditi igrišče v Šalari ker je zastarelo. Dodati še urbano opremo kot so klopi, koši za smeti, goli, koši, igrala... Narediti ga bolj privlačnega za uporabo in druženje. Po možnosti tudi odstraniti železne garaže, kot je to že bilo storjeno v Olmu.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta