Participativni proračun

UREDITEV REKREACIJSKO-SPREHAJALNE POTI S FITNESOM NA PROSTEM

Pia Kocjančič  –  17. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Dol bi radi uredili sprehajalno-rekreacijsko pot med vasema Dol in Hrastovlje. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Omenjena pot bi potekala večinoma po parcelah, ki so javno dobro, manjši del pa preko parcele v lasti AS Hrastovlje. Pot naj bi bila makedamska. Ob poti bi postavili tudi telovadna orodja za fitnes na prostem. Namenjena bi bila sprehajalcem in rekreativcem, kateri se trenutno gibajo ob glavni cesti med Dolom in Hrastovljami. Gibanje ob cesti predstavlja predvsem za starejšo populacijo veliko nevarnost.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pot je večinoma že izdelana, vendar zapuščena. Traso bi bilo potrebno le očistiti, podlago utrditi s tamponom, ter urediti fitnes na prostem. Ob poti bi postavili tudi klopi za počitek, mali predor pod železniškim nasipom pa bi razsvetlili z led lučni, katere se vključujejo na senzor. Krajši del poti bi pa morali zgraditi povsem, na novo.

V prihodnosti bi se ta pot lahko nadaljevala vse do izvira reke Rižane.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pot bi potekala po parcelah 2259/2, 2259/3, 2269/2, 542, 1689/2. Vse parcele so K.O. Hrastovlje.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021-2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V Dolu bi radi poskrbeli tudi za starejše prebivalce kakor tudi za otroke. Gibanje ob glavni cesti je izjemno nevarno.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog. Dela se izvedejo na tistih parcelah, ki so v lasti Mestne občine Koper.