Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedba predlaganih posegov je že vključena v Načrt razvojnih projektov zato se ne umesti v glasovanje.

Ureditev kanala pri pokopališču do šole

Anonimno oddan predlog  –  20. 07. 2020  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

 Na Škofijah pri pokopališču  in vzdolž do šole je  neurejen kanal za vodo. Ob večjih nalivih se iz vseh strani izteka voda na cesto proti šoli. Problem je pozimi, ko zmrzuje in postane cestišče ledeno in nevarno za udeležence v prometu, posebej pa za šolarje in obiskovalce športne dvorane.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se uredi odtok (kanal) meteornih vod in spelje v jaške

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

od pokopališča do šole 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost za vse udeležence v prometu na tem delu cestišča.

Predvideni stroški predlaganega projekta