Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Pokopališče za male domače živali

Vlasta Ledi  –  20. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Sloveniji še ne obstaja pokopališče za male domače živali, ovira je lahko zakonodaja, ki morda tega ne predvideva ali izrecno prepoveduje

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Vedno več je domačih živali in velikokrat je sprejemanje pogina le-teh v družini prava travma, predvsem pri otrocih in tudi pri odraslih. Bil bi prostor, kjer se od živali poslovimo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Parcelo (oz. del le-te) ograditi. Dogovor z Marjetico o vzdrževanju (košnja,...). Morda postaviti montažno hišico, kjer bi "nekdo" izdeloval lesene dele

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parceli - oddaljeni od urbanega naselja.

Parcela v lasti MOK 1/1

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pomoč ob izgubi "družinskega člana).

Predvideni stroški predlaganega projekta