Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Ulica do vrtca in šole na Markovcu potrebna prenove

Vesna Levašič  –  20. 07. 2020  –  Območje 1
Ukmarcek
Ukmarcek

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ulica Pot v gaj, ki je vsakdanja pešpot od vrtca in šole do blokov na Markovcu in hiš v Žusterni, od svoje izgradnje leta 1975 ni bila prenovljena. Kot izgleda, se je posedla tako, da voda ob deževju ne odteka v za to namenjen kanal ampak v podporni zid, zaradi česar so se na njem pojavile razpoke, ki zdaj že grozijo, da ob večjem deževju zid in s tem tudi cesto zrušijo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo sanacijo nevarnosti zrušitve ceste. Gre za večji javni interes, saj je kot rečeno to pot učencev šole Anton Ukmar in vrtca Markovec. Varna pot v šolo pa je osnovna pravica naših otrok.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predvidene aktivnosti:

 - ureditev cestišča z ustreznim odvodnjavanjem

- globinsko sidranje podpornega zidu

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ulica Pot v gaj, posebno še ovinek pri malem Ukmarčku

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Realno bi se projekt lahko izvedel v poletnih mesecih, ko ni šole.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pot v vrtec in šolo bi bila spet varna in urejena, odvodnavnje voda v primeru dežja pa rešeno.

Predvideni stroški predlaganega projekta