Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Izvedbo predlaganega projekta ni mogoča zaradi avtorsko zaščitene oblike parka in pravil ob črpanju sredstev EU. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Boljša ozelenitev parka ob promenadi

Anonimno oddan predlog  –  01. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Park se mi zdi pust z rastlinstvom (preveč trave) zato predlagam boljšo in večjo ozelenitev, predvsem z mediteranskim rastjem (rožmarin, žajbelj, lovor, sivka, oleandri...) in rožami. Ob rastju bi bili lahko bili tudi kratki opisi rastlin.V parku bi lahko dosti bolj monumentalno stali tudi kipi narodnih herojev in borcev NOB.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta