Participativni proračun

Javna razsvetljava

marjo flego  –  20. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naslavlja se na dokončanje omrežja javne rasvettljava.Zaradi varnosti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev par drogov za javno razsvetljavo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev nekaj  ( 5 ) drogov z javno razsvetljavo in povlečti elektro vodnike.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V naselju Grinjan,odcep za hišne številke 10,10a,10c,11,12

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

                  Ob sprejemu proračuna

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala se bi prometna varnost.Veliko sprehajalcev ob večirnih urah po oskem vozišču

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

15000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 15.000 € in ustrezno prilagodila predlog.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.