Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Prometna ureditev

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 3

V Škofijah, od trga - parkirišča ob cerkvi in trgovine Mercator, vodi javna pot navzdol in predstavlja dostopno pot do nižje ležečih hiš, v bistvu pa tudi presečišče ovinka magistralke proti Italiji. Na tej poti redno parkirajo vozila, vozniki pa gredo v trgovino, na Pošto, trgovino itd. S tem zavzamejo pol vozišča, tako da se mimovozeča vozila komaj prebijejo skozi, za pešce pa sploh ni prostora. Na tem območju živi večje število šoloobveznih otrok in starejšega prebivalstva, ki se prebijajo po tej poti, stiskajoč se ob podporni zid ob tam stoječemu stanovanjskemu bloku, vsak dan upajoč, da ne bo nesreče.

Konkretno predlagam postavitev prometnega znaka "prepovedano parkiranje in ustavljanje" ter na desni strani poti, gledajoč navzdol, namesto betonskih gobic, ureditev kratkega pločnika (cca 10 metrov). Prostora je za takšno ureditev dovolj in bi predstavljal minimalni gradbeni in finančni poseg.

S posegom bi bila zagotovljena varna pot za pešce iz hiš v t.i. stanovanjskem otoku do centra Škofij, zagotovljena bi bila varna pot našim otrokom do šole, nenazadnje pa bi bil to tudi prispevek v prometni ureditvi naselja Škofije.

Pripomnim naj, da sem ta predlog že neštetokrat predlagal Krajevni skupnosti Škofije, prejšnjemu in sedanjemu vodstvu, pa se, razen obljub, ni ničesar premaknilo.

Postavitev prometnega znaka ter ureditev kratkega pločnika (cca 10 metrov), da pešci ne bodo hodili po travi ali med avtomobili, stiskajoč se ob podporni zid.

 

Spodnje Škofije, na javni poti od trga in parkirišča, ki vodi navzdol med poslovnim centrom (Pošta, zavarovalnice, Bina bar, mesnica) ter stanovanjskim blokom.

Čimpreje! glede na to, da je sem to že neštetokrat predlagal Krajevni skupnosti, pa tudi zato, ker je ta problematika akutno problematična že zaradi bližajočega se šolskega leta.

Prometna varnost