Participativni proračun

Ureditev kolesarske poti Kavaliči - Dolani

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kolesarjenje je zelo pribljubljena oblika rekreacije, ki je s pojavom električnih koles dobila dodaten zagon. Raste tudi kolesarski turizem.  Ceste v zaledju mesta Koper so s kolesarji zelo oblegane, saj poleg prebivalcev Obale tod kolesarijo tudi dnevni turisti iz Italije in drugih krajev Slovenije. Trenutne razmere na področju kolesarjenja v zaledju niso dobre. Žal je varnih kolesarskih prog zelo malo oz. jih sploh ni. Zato bi bilo v bodoče potrebno pristopiti k celoviti ureditvi kolesarske infrastrukture v zaledju z ločenim projektom, ki bi ga občina že vključila v proračun in skušala zanj tudi pridobiti evropska sredstva.  Kolesarska infrastruktura bi morala biti uravnotežena za celotno občino. Urditev kolesarske poti na relaciji Dolani - Kavaliči, ki bi potekala po obstoječi makadamski poti po slemenu Hriba, je lahko del te bodoče infrastrukture. S to kolesarsko potjo bi zagotovili eno krajšo, a vendarle varno traso za kolesarje, ter tako kakovostno povezali dve skupnosti v Sv. Antonu.

Obstoječa pot je javno dobro v lasti MOK in je trenutno makadamska, močno načeta od dežjevja in kmetijske mehanizacije, zato za kolesarjenje ni primerna. Trenutno jo uporabljajo lokalni prebivalci, ki se po njej radi sprehajajo in lastniki kmetijskih zemljišč. Ker je na več mestih v zelo slabem stanju predstavlja nevarnost tudi za manjše kmetijske stroje ne samo za pešce. V vodiču po Evropski poti E6 je v odseku Kubed - Pomjan ta del opisan kot 'razrita poljska pot'. Z dobavo in vgradnjo tampona dobimo urejeno kolesarsko makadamsko pot, ki vodi mimo oljčnikov in njiv in je istočasno varna, saj po njej ne poteka cestni promet. Združevanje kolesarskih poti in poti s kmetijsko mehanizacijo je mogoče, to so dokazali v Prekmurju, kjer je združevanje 2 v 1 pogosto.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Glede na smernice, da je za kolesarske poti potrebno izbrati racionalne, prometno varne in privlačne rešitve, ki zagotavljajo zvezno prevoznost za kolesarje s težnjo po čim večji ohranitvi naravnega okolja, je predlagan projekt takšen, ki izpolnjuje vse našteto. Pot v dolžini cca 1,1 km se utrsi s tamponom, da cesta ob močnejšem deževju ne bo uničena. Na vrhu slemena, kjer je cesta širša, se uredi počivališče s klopjo. S tem se v zaledju pridobi urejeno makadamsko kolesarsko pot, ki lahko kasneje postane del bolj razširjene kolesarske mreže.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedba projekta je relativno enostavna. Izbere se najugodnejšega ponudnika, ki pot na nekaterih delih zravna oz. zapolni luknje, umakne velike kamne, ki jih je dež prinesel na pot in nasuje tampon ter ga utrdi. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se izvede na parcelah 2613_5059/7 in 2612_3511/1, ki v naravi predstavlja pot v lasti javnega dobra oz. MOK. Pot je dolga cca 1,1 km in povprečno široka 2,5m.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se izvede leta 2021 ali 2022 odvisno od razpoložljivih sredstev in možnih drugih del v bližini, ki bi se izvajala v okviru participativnega proračuna, saj bi na ta način lahko znižali nekatere stroške.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ureditev kolesarske poti Dolani - Kavaliči zagotavlja raazbremenitev ceste Kavaliči - Sv. Anton - Dolani. Istočasno pridobimo varno pot ne samo za kolesarje temveč tudi za sprehajalce, domačine in turiste. S postavitvijo klopi na vrhu slemena pa prijetno počivališče.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
tampon za 2750 m2 poti 19250
dobava in montaža klopi500
Skupaj 19750

Vrednost projekta

19750 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.