Participativni proračun

Ureditev okolice ter gozdne površine v Mestni občini Koper

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 1

Predlagam, da Mestna občina Koper pripravi projekt popisa starih, zaščitenih / nezaščitenih dreves v Mestni občini Koper po KS in v sodelovanju s KS in Marjetico d.o.o. z namenom zaščite in pomladitve. 

Strokovnjaki naj določijo katera drevesa niso ustrezna ( nevarna, bolna, poškodovana, prestara...) in naj skladno s stroko predlagajo odstranitev in hkrati zasaditev novih dreves.

Tako bi zasledovali trajnostni cilj vzdrževanja primerne zasaditve, dotok novega svežega zraka (kisika) v urbane centre. Z vključevanjem izobraževalnih ustanov (OŠ, vrtci,...) bi projekt dobil tudi izobraževalno noto, saj bi preko video filma, predavanj predstavili mlademu rodu gospodarjenje in upravljanje s posebno drevesno platformo v naši občini, primeren odnos in pomen sobivanja v našem prostoru.

Projekt se sprejme na Občinksem svetu z utreznim odlokom in se izvaja dolgoročno.

V projekt naj se vključi tudi gozdne površine v lasti Mestne občine Koper. Stroške odstranitve dreves in sejanje novih  preko ustreznega izvajalca naj se plača 50% v denarju, 50% pa v blagovni menjavi. Posek dreves v gozdu bi bil vezan na pokritje  50% vrednosti odstranjevanja in sejanja dreves, posek v gozdu bi izvajalec prodal ( lahko tudi ugodno socialnim ogroženim družinam), z izkupičkom od prodaje pa bi pokril 50% stroška odstranjevanja in sejanja dreves.

Na posekanih površinah gozda se zasadi nova drevesa.