Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni omejen na nobeno izmed šestih območij zato se ne umesti na glasovanje.

Ureditev okolice ter gozdne površine v Mestni občini Koper

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam, da Mestna občina Koper pripravi projekt popisa starih, zaščitenih / nezaščitenih dreves v Mestni občini Koper po KS in v sodelovanju s KS in Marjetico d.o.o. z namenom zaščite in pomladitve. 

Strokovnjaki naj določijo katera drevesa niso ustrezna ( nevarna, bolna, poškodovana, prestara...) in naj skladno s stroko predlagajo odstranitev in hkrati zasaditev novih dreves.

Tako bi zasledovali trajnostni cilj vzdrževanja primerne zasaditve, dotok novega svežega zraka (kisika) v urbane centre. Z vključevanjem izobraževalnih ustanov (OŠ, vrtci,...) bi projekt dobil tudi izobraževalno noto, saj bi preko video filma, predavanj predstavili mlademu rodu gospodarjenje in upravljanje s posebno drevesno platformo v naši občini, primeren odnos in pomen sobivanja v našem prostoru.

Projekt se sprejme na Občinksem svetu z utreznim odlokom in se izvaja dolgoročno.

V projekt naj se vključi tudi gozdne površine v lasti Mestne občine Koper. Stroške odstranitve dreves in sejanje novih  preko ustreznega izvajalca naj se plača 50% v denarju, 50% pa v blagovni menjavi. Posek dreves v gozdu bi bil vezan na pokritje  50% vrednosti odstranjevanja in sejanja dreves, posek v gozdu bi izvajalec prodal ( lahko tudi ugodno socialnim ogroženim družinam), z izkupičkom od prodaje pa bi pokril 50% stroška odstranjevanja in sejanja dreves.

Na posekanih površinah gozda se zasadi nova drevesa.

 

 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta