Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni dovolj specifičen, da bi se dalo dovolj natančno razbrati namen predlagatelja in ga ovrednotiti. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Otroska igrišča

Neli Osvaldič  –  21. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V MO Koper na splosno na otroskih igriscih primanjkuje:

-pitniki z vodo

-wc/previjalnica (na kaksnemu igriscu)

-kaksna streha nad glavo oz senca (tako kot je npr pri banki)

-klopce!!

-kos za smeti 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Dopolnitev oz ureditev igrisc, da bodo otrokom in njihovim staresem prijaznejsi

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Mo Koper, center, prisoje, markovec

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Cim prej 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvsem otrokom in starsem bi olajsalo igranje in uzivanje na prostem

Predvideni stroški predlaganega projekta