Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni dovolj specifičen, da bi se dalo dovolj natančno razbrati namen predlagatelja in ga ovrednotiti. Predlog se ne umesti na glasovanje.

Otroska igrišča

Neli Osvaldič  –  21. 07. 2020  –  Območje 1

V MO Koper na splosno na otroskih igriscih primanjkuje:

-pitniki z vodo

-wc/previjalnica (na kaksnemu igriscu)

-kaksna streha nad glavo oz senca (tako kot je npr pri banki)

-klopce!!

-kos za smeti 

Dopolnitev oz ureditev igrisc, da bodo otrokom in njihovim staresem prijaznejsi

V Mo Koper, center, prisoje, markovec

Cim prej 

Predvsem otrokom in starsem bi olajsalo igranje in uzivanje na prostem