Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Preplastitev cestišča (ulice)

Anonimno oddan predlog  –  21. 07. 2020  –  Območje 3

Predlagamo preplastitev ulice, za katero so krajani  pred več kot 20 leti sami financirali asfaltiranje.

Sanacija cestišča, ki je zaradi poškodb  v slabem stanju in nevarna je nujno potrebna. Poškodbe cestišča so nastale, ker se je število avtomobilov, ki dnevno vozijo po ulici drastično povečalo, vozeča vozila se umikajo parkiranim vozilom ob cesti, zato vozijo po robu cestišča in posledično uničujejo asfalt ( robnikov ni), poleg slednjega je tudi neurejenost odvodnjavanja prispevalo k poškodbam.  

Predlagamo preplastitev cestišča, postavitev robnikov ( če je potrebno) in ureditev odvodnjavanja. Poleg tega zaradi varnosti predlagamo, da se v ulici prepove parkiranje s postavitvijo ustrezne prometne signalizacije ( prometnega znaka), saj je le-ta nepregledna in ozka.

Aktivnosti:

- Pregled situacije na terenu in popis del (ni potrebna sanacija celotne uilce ampak le dela, kjer so poškodbe najhujše)

-priprava terena

- ureditev meteornih voda

-asfaltiranje ( preplastitev)

-postavitev prometnega znaka

- po potrebi označitev interventne poti

Dekani - cestišče, ki poteka na parceli 1426 k.o. Dekani  

leto 2021

Varnost udeležencev v prometu, zadovoljstvo krajanov.

Vsebina Znesek z DDV
20000
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €