Participativni proračun

Postavitev pitnika v Zanigradu

Danjela Bucaj Paradiž  –  22. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zanigrad je priljubljena točka pohodnikov, sprehajalcev, kolesarjev... Pot, ki je speljana skozi vas vodi v razne smeri proti kraškemu robu in okoliške kraje. Na več kilometrski razdalji ni pitne vode, kjer bi se rekreativci lahko odžejali, osvežili. Predlagam postavitev pitnika in klopc ob njem. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ob cesti, sredi vasi, kjer poteka edina vodovodna cev v vasi, bi postavili pitnik za vodo. Mimoidoči in tudi vaščani bi imeli dostop do sveže pitne vode.

Ker ne želimo, da bi pitnik kot smo jih navajeni v urbanih okoljih predstavljal moteč element v danem okolju, predlagam, da bi ga vgradili v zid. Bilo bi najmanj moteče. Na obeh straneh pitnika bi zid zaključili - obložili z deskami za sedenje. Tu bi bil zid nižji. Tako bi se mimoidoči lahko osvežili z vodo in še spočili.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. pridobitev dovoljenja za priključek in izvedba

2. namestitev pitnika, sanacija zidu (suha gradnja)

3. namestitev "klopc"

4. ureditev okolice

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na sredi vasi, na desni strani ceste, ki gre proti želežniški progi, ob hidrantu za vodo.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V vasi bi imeli dostop do pitne vode.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
priključek, jašek, števec.. 1700
sanacija zidu1500
pitnik 1000
2x klopca800
Skupaj 5000

Vrednost projekta

5000 €