Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Del predloga presega meje Mestne občine Koper, del predloga pa se že izvaja. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Promet in spletna stran MOK

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Večja uporabnost mestnega prometa in spletne strani MOK.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

  1. mestni in primestni promet:
  • posodobitev mestnega prometa, natančneje:

- podaljšanje ene proge preko Markovca (mimo bolnce) do Izole in nazaj,

- dodatno postajališče na progi 7 (da se ustavi na postajališču Markovec - Center za gradom, obrne na krožnem križišču in potem nadaljuje na Vena Pilona in naprej),

- kurjerca - da bi bila koristna, bi morala voziti vsaj do ZD na Bonifiki.

  • poenostavitev spletne strani MOK o avtobustnih prevozih: da bo lahko dostopna, jasna in sporočilna, s podatki na enem mestu - uporabnik potebuje samo tri podatke: kam, kdaj in ceno!

Zdaj je potrebnih 6 klikov za podatek o mestnem avtobusu, za primestne avtobuse pa je cela paleta dokumentov, nekateri v wordu, drugi v excelu, tretji v pdf. to je treba uskladiti in poenotiti, zdaj je nepregledno in neuporabno!

          2. posodobitev in dokončanje spletne strani MOK (ki je nepregledna, v nekaterih delih nedelujoča - na primer tukaj ne deluje fukcija lepljenja - podvaja se s stranjo ekopercapodistria, ki bi jo bilo treba ali povezati s stranjo MOK in uskladiti, ali pa, to je moj predlog, ukiniti (podrobnosti lahko pošljem posebej)

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V dogovoru s ponudniki mestnega in promestnega prometa.

V sodelovanju s pravimi informatorji in podjetjem, ki upravlja stran.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V okviru občine.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Letos.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Mestni in primestni promet.

Spletna stran MOK.

To bi se lahko izvedlo v okviru finančnih postavk obstoječih pogodb.

Predvideni stroški predlaganega projekta