Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelj se ni odzval na poziv za dopolnitev. Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Ureditev ceste Bošamarin-Grinjan

Anonimen  –  22. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

1.Ureditev bankin,čiščenje totalno zamašenih kanalov polnih suhe trave, kanalizacijskih oblog ter  počenega betona in lukenj.

2.Postavitev 2 hitrostnih ovir za umirjanje prometa in omogočiti varen dostop peščemin kolesarjem.

3.Ob nalivih voda ne odteka po kanalih ampak po vozišču in ogroža privatna dvorišča in hiše. Obvezno čiščenje zamašenih strug in hudournikov do Pjažentina.

4. Ob poletnem času kotrola prometa Bošamarin- Grinjan-Šmarje.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Obvezno čiščenje  kanalov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost za stanovalce, prometne udeležence.

Predvideni stroški predlaganega projekta