Participativni proračun

Idejna zasnova pokopališča

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Smo edina vas v mestni Občini Koper, ki nima mrliške vežice in urejenega pokopališča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

predlagamo izdelavo oziroma izris več varijant idejnega načrta zasnove uporabe pokopaloiškega prostora, naj si bo za potrebe klasičnega pokopa ali žarnega pokopa. Ta oris potrebujemo zato, da se lahko vaščani odločijo za kakšno varijanto glede na to da se vas etnično spreminja in so v vasi različne verske skupine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

izbrati primernega projektanta za izris več variant ureditve severnega dela pokopališkega platoja  in s tem v zvezi revitalizirati obstoječo hiško, s primernim platojčkom za potrebe pokopa. Trenutno je hiška adaptirana do 3.faze. Ravnotako tudi ureditev celotnega izgleda pokopališča vključno z dostopno cesto.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

projekt bi se izvajal na pokošpališču vasi Zgornji Črni kal.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

plan za leto 2021/2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

uresničila bi se želja krajanov, da ostane pokopališče vredno in dostojno svoji namemnosti

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
12.500 12.500
12.500
Skupaj 24

Vrednost projekta

12000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.