Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Postajališče za avtodome in hkratna ureditev parkirišča za krajane na Hrvatinih

Nada Mavrič  –  22. 07. 2020  –  Območje 3
Postajališče in parkirišče Hrvatini
Postajališče in parkirišče Hrvatini

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Rešuje veliko neurejeno parkirišče nasproti hrvatinskega pokopališča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam da del parkirišča namenimo postajališču za avtodome, preostali del parkirišča pa zgledno uredimo.

Pretekla leta so nekateri tujci tukaj že prenočevali, najbrž z rahlim nelagodjem,češ » kaj bodo pa rekli«,v prihodnje bodo zanesljivo še. Na delu praznega prostora predlagam komunalno urejeno
postajališče za nekaj avtodomov, z vodo, odtokom in postajo za fekalije ter za odlaganje smeti,
kakršnih je po Sloveniji že več kot sto in za kar je menda mogoče dobiti tudi evropska sredstva. Novih gostov bi bili zanesljivo veseli v bližnjih gostilnah, trgovini. Morda bi se predramila še naša krajevna skupnost in za nočitev »pokasirala« kakšen evro, da o kulturnem prebujenju ne govorim, krajani pa ob urejenem parkirišču najbrž tudi ne bi imeli pripomb. Toliko prej, ker zdaj na neurejenih peščenih površinah naključni »obiskovalci« od vsepovsod nemarno onesnažujejo okolje.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je komunalno urediti postajališče. Prav tukaj gradi podjetje Grafist slemensko cesto in v okviru tega projekta bi lahko potegnili fekalno kanalizacijo, vodno in električno napeljavo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na naslednjih parcelah:

HRIBI 1126/19

HRIBI 1126/22

HRIBI 1111/36

HRIBI 1111/34

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dodana vrednost kraju, predvsem bi šlo za oživitev turističnih dejavnosti (rekreativnih, kulturnih).

Za dodatno informacijo o investiciji in evropskih sredstvih se je možno pozanimati na sežanski občini, kjer so ravnokar odprli novo komunalno urejeno postajališče za avtodome.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Komunalna ureditev (voda, odtok, elektrika) 8.000
Postaja za fekalije7.000
Skupaj 15