Participativni proračun

Projektov ni več mogoče oddajati. Zdaj so v fazi pregleda.

Menjava dotrajanih avtobusnih čakalnic

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 4
drugaslika.jpg
drugaslika.jpg

Predlagamo zamenjavo dotrajanih avtobusnih čakalnic na zelo prometni cesti iz Bivja proti Bertokom nasproti podjetja Scarbo v smeri Kopra in pizzerije Kortina v smeri Bivja. 

Predlagamo zamenjavo obstoječih čakalnic s sodobnejšimi.

Izpeljati bi bilo potrebno demontažo obstoječih čakalnic in nabavo ter montažo novih.

Projekt bi se izpeljal na lokaciji obstoječih čakalnic.

Izvedba projekta v naslednjih dveh proračunskih letih.