Participativni proračun

dobava in postavitev avtobusne čakalnice v naselju Vanganel(prva postaja)

iztok babič  –  02. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

avtobusna čakalnica je brez strehe

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

dobavo in postavitev avtobusne čakalnice

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

betoniranje temelja ter postavitev čakalnice

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

v naselju vanganel,takoj po tabli vanganel prva postaja,smer šalara -vanganel)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020(jeseni)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

otroci bi imeli zaščito pred dežjem

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

10000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.