Participativni proračun

Sanacija sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče

Janko Lisjak  –  22. 07. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Sanitarije gasilskega doma PGD Krkavče so bile pred več kot tridesetimi leti urejene za potrebe gasilskega društva. Skozi leta se je izkazalo, da se sanitarije uporabljajo pri vseh večjih dogodkih v vasi (Šagra Sv. Ane, Vonj po Istri, Dvoransko tekmovanje v spajanju sesalnega voda, ...) ter vseh internih dogodkih v dvorani gasilskega doma. Vsako leto je večji tudi turistični obisk vasi Krkavče, ki z znamenitostmi kot so najstarejša oljarna, Krkučanski kamen, Hiša Vrešje in cerkev Sv. nadangela Mihaela postaja zelo priljubljena turistična točka. Turisti nimajo na razpolago primernih sanitarij, ki tako ob obisku vasi uporabljajo sanitarje gasilskega doma. Sanitarije so zato dotrajane in tako neprimerne za splošno uporabo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo sanacijo sanitarij gasilskega doma PGD Krkavče.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

V okviru sanacije je potrebno odstraniti obstoječo dotrajano opremo, keramične obloge, izdelati hidroizolacijski premaz, zamenjati dotrajane instalacije, izvesti novo hidroizolacijo, tlake, keramično oblogo in namestiti novo kopalniško opremo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sanacija sanitarij bi se izvedla v gasilskemu domu PGD Krkavče na parceli številka 883, številka stavbe 108, katastrska občina 2625 Krkavče. Lastnik parcele in obstoječih objektov na njej je Prostovoljno gasilsko društvo Krkavče (matična številka 5211034, davčna številka 67227546). Lastnik parcele soglaša s projektom in predlogom za sofinanciranje projekta iz sredstev sistema participativnega proračuna Mestne občine Koper (glej priponko »Izjava lastnika.pdf«).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvedel v letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S sanacijo bi izboljšali higienske standarde in izboljšali organizacijo prireditev in dogodkov v Krkavčah. Hkrati bi lahko turistom ponudili prenovljene sanitarije ob obisku naše idilične vasice.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Sanacija sanitarij 8000
Skupaj 8000

Vrednost projekta

8000 €