Participativni proračun

Umiritev prometa ob novem motoričnem igrišču v Pradah

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naselje je zelo strnjeno, cesto so ozke, prehodne samo za en avtomobil, razen Cesta bratstva, ki je namenjena konstantnemu dvosmernemu prometu. Zadnji 2 leti opažamo izredno povečan promet po Cesti X in naprej po Cesti XIV, žal tudi z neprilagojeno hitrostjo. Verjetno je do tega prišlo, ker sta na Cesti bratstva 2 ležeča policaja ter na novo še grbina s prehodom za pešče. Vozniki se želijo ogniti oviram in se poslužujejo teh dveh še "prostih" cest.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

1. predlog bi bil, da se na Cesti X (iz smeri Boninov, kjer se odcepi s Ceste Ivana Starca) postavi grbina, podobno kot na Cesti bratstva, da se tako umiri še spodnji vhod v naselje.
2. predlog: Cesto XIV bi lahko celo zaprli, kot je bilo predvideno v prvotnem načrtu, ali pa vsaj namestili nekakšno premično oviro v primeru intervencij ali česa podobnega, saj je dostop z zgornje strani - Cesta XVI (ki vodi do bistroja Arnol) konstantno oviran s parkiranimi avtomobili krajanov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z gradbenimi posegi in postavitijo grbine oziroma ovire ter postavitev tabel za "Območje umirjenega prometa".

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Prade, Cesta X in XIV

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V začetku leta 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost pešcev, predvsem otrok, ki sedaj vsakodnevno obiskujejo novo motorično igrišče. Umiril se bi tudi sam promet, saj je hitrost za tako strnjeno naselje žal prevečkrat prekoračena.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Sprejeto vrednotenje se nanaša na postavitev grbin in ne na zaprtje ceste.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.