Participativni proračun

VARNOST PEŠCEV NA OBMOČJU VASI PUČE

peter  –  03. 07. 2020  –  Območje 2
zaselek_Puce_krizisce.jpg
zaselek_Puce_krizisce.jpg

Projekt naslavlja temo prometne varnosti na obočju glavne ceste skozi vas Puče. 
Poudarek je na varnosti pešcev, še posebej otrok. 

Na območju vasi Puče si pešci cesto delijo z avtomobili predvsem na območju zaselka Puče - križišče (»Pri Mlinu«) in v okolici vaškega jedra.   
OBMOČJE ZASELKA PUČE - KRIŽIŠČE
Zaselek se je v pretekli 40 letih razvil v naselje s približno 30 družinami. Prometna infrastruktura skozi ta kraj se ni razvijala vzporedno s povečevanjem števila prebivalcev. Posledično je prometna varnost nezadostna. Z vidika pešcev težavo predstavlja predvsem pomanjkljiva prometna signalizacija, pomanjkljiva osvetlitev nevarnih točk, neobstoj pločnikov, nevarna in neoznačena avtobusna postajališča ter pomanjkanje pokrite avtobusne postaje.
OBMOČJE VAŠKEGA JEDRA 
Na prisotnost otrok v prometu in za umiranje hitrosti na območju vaškega jedra je postavljen 1 prometni znak in sicer približno 500 metrov od strnjenega naselja. To je premalo! Mimo strnjenega naselja je hitrost nujno omejiti na 30 km/h, na učinkovit način - s preventivno radarsko tablo.
 

Predlagam postavitev označb in infrastrukturnih elementov za zagotavljanje varnosti pešcev: 

 • dodatna prometna signalizacija s poudarkom na signalizaciji za umirjanje prometa in opozarjanje na prisotnost pešcev
 • manjša pokrita avtobusna postaja, javna razsvetljava za osvetlitev 2 neosvetljenih delov ceste in nekaj metrov pločnika.

Podroben opis aktivnosti in ocene stroškov:

 • postavitev 2 prehodov za pešce (brez preurejanja pločnika, pločnika ni) – ocena stroška: 4.000 eur
 • postavitev manjše pokrite avtobusne postaje, skupaj z opozorilnimi tablami in talno označbo zanjo – ocena stroška 4.500 eur
 • postavitev 5 prometnih znakov za dodatno umirjanje prometa na 40km/h, (večina na obstoječih drogovih) – ocena stroška 1250 eur
 • postavitev 1 prometnega znaka za dodatno umirjanje prometa na 30km/h - ocena stroška 250 eur
 • postavitev 250m talnih označb za ločevanje cestišča na del za motorna vozila in del za pešce – ocean stroška: 2.000 eur
 • postavitev 2 preventivnih radarskih tabel - ocena stroška: 1.200 eur
 • postavitev 2 javnih razsvetljav (v primeru enega je drog že postavljen) - ocena stroška: 2.000 eur
 • postavitev 15m pločnika za pešce – ocena stroška 2.000 eur
 • premik table »Puče« za približno 100 metrov, zato, da bo prilagojen prometni režim zajemal vse hiše z vaškega območja: ocena stroška 300 eur
   

Projekt naj bi se  izvajal ob cesti na območju vasi Puče, na naslednjih 2 lokacijah z največjo frekvenco pešcev: 

 • zaselek Puče križišče (»Pri Mlinu«) 
 • območje parkirišča ter otroškega igrišča tik ob vaškem jedru 

Časovni okvir projekta: December 2021 (čim prej, tem bolje).

Po izvedbi projekta se bo izboljšala varnost pešcev, s poudarkom na otrocih.