Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Postavitev teniških igrišč v Hrvatinih v smeri sever - jug

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 3
HRVATINI_IGRIŠČE_1.jpg
HRVATINI_IGRIŠČE_1.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Trenutno sta teniški igrišči v Hrvatinih postavljeni v smeri vzhod - zahod, kar zaradi nizkega sonca v najugodnejših terminih krajanom otežuje igranje tenisa
S postavitvijo igrišč sever - jug bi se igrišči podaljšali, kar bi potem zadostovalo tudi standardom za izvedbo nacionalnih teniških tekmovanj in razvoj mladih talentov. Le-to bi tudi omogočilo dovolj prostora za postavitev balona za igranje v zimskih mesecih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Menim, da bi projekt obudil tenis v Hrvatinih, urejeno ukolje pa bi privabilo številne otroke iz okoliških osnovnih šol k igranju tenisa in aktivnemu preživljanju prostega časa v športnem okolju.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo porušiti obstoječi oporni zid med teniškim in košarkarskim igriščem in postaviti novega, ki bo vzporeden z zidom, ki meji na glavno cesto. Le-ta bi se na strani balinišča prestavil za 1,20m na drugi strani pa za 3,43m.
Poleg tega bi bilo potrebno prestaviti drogove za razvetljavo, prestaviti nadstrešek ob klubski hiši in na koncu preplastiti igrišči.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvedel na teniških igriščih v Hrvatinih (Hrvatini 148).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leta 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Menim, da bi obrnitev igrišč koristila celotni krajevni skupnosti, poleg tega pa bi se s tem projektom omogočila tudi predpriprava za pokrivanje igrišč v zimskih mesecih, postavitev t.i. balona. Le-ta bi krajanom omogočal igranje tenisa in drugih športov (nogomet, badminton) tudi v zimskih mesecih, teniškemu klubu Hrvatini pa izvajanje teniške šole skozi celo leto.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Dokumenti