Participativni proračun

Čistilna naprava

Neja  –  22. 07. 2020  –  Območje 3
čistilna_naprava.jpg
čistilna_naprava.jpg

Prebivalci Tinjana smo brez priključitve na kanalizacijsko omrežje in prebivalci te težave rešujemo z obstoječini greznicami, ki bodo kmalu v celoti prepovedane. 

Ker zaradi same lokacije izgradnja kanalizacijskega omrežja ni predvidena, predlagamo, da se postavijo čistilne naprave za spodnji in zgornji zaselek Tinjana, na katerega se priključijo objekti.

Občina skupaj s strokovnimi službami preveri potrebno število čistilnih naprav glede na zaselke in nivoje terena in nato izpelje javni razpis ter s ponudnikom sklene pogodbo o izgradnji ene ali več čistilnih naprav.

Območje zaselkov Tinjan in Kolombar.

S aktivnostmi bi se pričelo takoj v začetku leta 2021 in dokončanje projekta do leta 2022.

Močno bi izboljšali predvsem vpliv na okolje, saj bi obstoječe greznice zamenjali s čistilnimi napravami.