Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

POSTAVITEV SEMAFORJA IN UMIRITEV PROMETA; GRAČIŠČE

Anonimno oddan predlog  –  22. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Novi in stari del vasi Gračišče loči izjemno prometna cesta (št. 1060), po kateri se vsako jutro vozijo domačini iz okoliških vasi na delo v Koper, poleti pa je cesta zaradi turistov še dodatno obremenjena.

Nujno bi bilo urediti umirjanje prometa, da bi jo lahko šolarji, ostareli, domačini in turisti varno prečkali. Primer: Čez cesto dnevno hodi več kot 20 šolarjev.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev semaforja na prehodu za pešce (št. ceste št. 1060) lokacija (Domačija Ražman – Avtobustna postaja Gračišče).S čemer bi omogočili varno pot v šolo otrokom iz novega dela vasi Gračišče in iz Poletičev (zaselek Beli kamen) ter Galantičev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev pametnega semaforja, ki umerja promet, saj se zelena prižge samo v primeru, da se vozilo približa s primerno hitrostjo.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na prehodu za pešce pri domačiji Ražman.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšana prometna varnost.

Predvideni stroški predlaganega projekta