Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje občinske ceste v Čupinjah - na vrhu vasi Potok

Anonimno oddan predlog  –  24. 07. 2020  –  Območje 4
CESTA POTOK ČUPINJE
CESTA POTOK ČUPINJE

Cesta je z občasnim udiranjem (jama premera cca 60cm) in siceršnjo razrutostjo nevarna za vozila. S popravitvijo ceste bi omogočili varno vožjo in s tem normalno komunikacijo s preostalim delom MOK (odhod in prihod na delo ...).

Asfaltiranje cca 90m dolge in 3,5m široke občinske ceste.Cesta je v izjemno slabem stanju, v času daljšega dežja se na določenem mestu pojavi udrtina, jama cca 60cm širine in slab meter globine. Cesta se v času deževja spremeni v hudournik, ker meteorne vode niso regulirane.

Odvezati mošnjiček Mestne občine Koper.

Nagnjen del cestišča v izmeri dolžine 90m in širine cca 3,5m v zaselku Čupanje, vas Potok, med hišami številkami Potok 27 in 34.

Čimprej, v letu 2020/2021

Po izvedbi projekta bi se izboljšala kvaliteta prebivalcev tega zaselka - cesta, ki povezuje in omogoča varen prihod domov in od doma na delo.

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.