Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Asfaltiranje občinske ceste v Čupinjah - na vrhu vasi Potok

Anonimno oddan predlog  –  24. 07. 2020  –  Območje 4
CESTA POTOK ČUPINJE
CESTA POTOK ČUPINJE

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Cesta je z občasnim udiranjem (jama premera cca 60cm) in siceršnjo razrutostjo nevarna za vozila. S popravitvijo ceste bi omogočili varno vožjo in s tem normalno komunikacijo s preostalim delom MOK (odhod in prihod na delo ...).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje cca 90m dolge in 3,5m široke občinske ceste.Cesta je v izjemno slabem stanju, v času daljšega dežja se na določenem mestu pojavi udrtina, jama cca 60cm širine in slab meter globine. Cesta se v času deževja spremeni v hudournik, ker meteorne vode niso regulirane.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odvezati mošnjiček Mestne občine Koper.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Nagnjen del cestišča v izmeri dolžine 90m in širine cca 3,5m v zaselku Čupanje, vas Potok, med hišami številkami Potok 27 in 34.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej, v letu 2020/2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Po izvedbi projekta bi se izboljšala kvaliteta prebivalcev tega zaselka - cesta, ki povezuje in omogoča varen prihod domov in od doma na delo.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je vrednost predlaganih del ocenila na 20.000 € in ustrezno prilagodila predlog.