Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna, saj predlagana lokacija ni v lasti ali upravljanju MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Zelena pregrada iz grmovnic ob hitri cesti

Anonimno oddan predlog  –  04. 07. 2020  –  Območje 1
Ob hitri cesti pri Slavčku
Ob hitri cesti pri Slavčku

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

  • Zaradi avtocestnega hrupa, neprijetnega pogleda na promet, zaradi onesnaževanja s trdimi delci in težkimi kovinami, zaradi asfaltnega pregrevanja (4-pasovnica in številni iz-/dovozi). Danes je to degradirano območje.
  • Pri Slavčku celo ne obstaja zaščitna mreža, ki bi preprečevala, da živali (nutrije, mačke, psi …) ne bi zašle na cestišče. Zelo nevarno.
  • Na območju gramoznih parkirišč je treba uredite dostope in vsaj eno brv, saj ljudje nevarno skačejo čez globok kanal, da si skrajšajo pot.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

  • Zasaditev primernih grmovnic, ki bodo tvorile naravno pregrado. Grmovnice bi sčasoma tudi nudile dom številnim pticam, dvoživkam in insektom, ki jih v sedanji okoljski goloti seveda ni.
  • Postavitev zaščitne mreže pri Slavčku.
  • Postavitev brvi čez kanal pri gramoznih parkiriščih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

  • Marjetica Koper zasadi primerne grmovnice in zanje skrbi.
  • DARS (?) postavi pri Slavčku zaščitno mrežo.
  • MOK poskrbi za brv čez kanal pri gramoznih parkiriščih.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Ob hitri cesti na območju mestnih naselij (P+R Semedela in pri Slavčku).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kadarkoli.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ograditev od neprijetne hitre ceste na naraven način. Izboljšanje kakovosti tamkajšnjega območja za ljudi in živali in celo pomoč biotski raznovrstnosti.

V nadaljevanju bo na obcestnih mikrozelenicah možna nova, bolj kakovostna raba zdaj popolnoma degradiranega prostora.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Dokumenti