Participativni proračun

Drevo, kamor le lahko

Anonimno oddan predlog  –  05. 07. 2020  –  Območje 1
Lipa – sadike (vir: Mestno drevje, 2011)
Lipa – sadike (vir: Mestno drevje, 2011)

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kopru in bližnji okolici kronično primanjkuje dreves in posledično naravne sence. Poleti imamo zelo onesnažen zrak, prekomeren škodljiv nižinski ozon, temperature pa so iz leta v leto višje … Znano je, da mestno drevja lajša vse te tegobe in še številne druge. Dobrobit življenja z drevesi je velika. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sajenje zlasti listopadnih dreves, kjer se le da.
Če so drevesa medonosna (lipa, akacija, sadno drevje ipd.), toliko bolje za insekte.

Listopadno, ker: imajo hitrejšo rast, poleti dajejo senco, pozimi pa prodrejo skozi njihove gole krošnje do nas sončni žarki in lepi razgledi ...

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Strokovnjaki bi morali narediti načrt, kam, kaj, kdaj, kako … posaditi.
Za cilj bi si mesto moralo zadati čim več novih dreves vsako leto, na stotine.

-----
Vir: risbe so iz knjige
A. Šiftar, T. Maljevac, M. Simoneti, J. Bavcon: Mestno drevje, Ljubljana 2011

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na vsakem primernem kosu mestne in primestne površine. S posebnim poudarkom na lajšanju pregrevanja obsežnih parkirnih površin.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Ko je primeren čas za sajenje dreves (zgodaj spomladi, jeseni).

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Bolj prijetno je živeti z velikimi drevesi, ki so tudi pljuča mest. Pošteno poletno naravno senco bodo tako dočakale vsaj prihodnje generacije. 

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
100 dreves po 150 EUR vsako15000
Skupaj 15000

Vrednost projekta

15000 €