Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagano zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne uvrsti v glasovanje.

Ureditev območja nekdanje bencinske postaje

Anonimno oddan predlog  –  05. 07. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V  Semedeli, v neposredni bližini Mandrača je prostor, ki sedaj ne služi nobenemu namenu. Nekoč je tukaj pred leti bila manjša bencinska postaja, sedaj pa bi ta prostor, če bi se ga primerno uredilo, postal ali manjše igrišče ali pa manjši park.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta