Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Obnova suhomontažnega zidu

Peter Kavčič  –  06. 07. 2020  –  Območje 3

Zaradi varnosti mimoidočih - je nujna obnova suhomontažnega zidu (zgornje kamenje se kruši in pada iz zidu), lahko tudi na cestišče, kar ima za posledico poškodbe vozil (avtomobilov).

Obnova zgornjega dela suhomontažnega zidu, s katerim bi se ta del učvrstil.

Zidarska dela na zgornjem delu zidu (kapa), uporabi se obstoječi kamen.

V naselju Kolomban na parceli št. 1181/13, k.o. Jernej, ki je v naravi asfaltna cesta (lastnik nepremičnine je MOK)

V letu 2022

Varnost mimoidočih, kar je najbolj pomembno !

 

Vrednost projekta

10000 €