Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišča niso v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Odstranitev gradbenih odpadkov iz narave

Anonimno oddan predlog  –  06. 07. 2020  –  Območje 2
Gradbeni odpadki pri in ob jezeru
Gradbeni odpadki pri in ob jezeru

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker se ti odpadki ne bodo odstranili sami.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odstranitev gradbenih in drugih odpadkov iz narave. Rezultat: razbremenitev naravnega okolja in kulturne krajine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Z manjšo mehanizacijo naj pristojni odstranijo nastlane (gradbene) odpadke iz ranljive narave in jih odpeljejo na za to primerno deponijo.

Čistilci naj bodo pozorni tudi na manjše kupe odpadkov okoli akumulacijskega jezera, pregledajo naj tudi brežine jezera, saj si ribiči iz tega zavrženega materiala delajo neprimerne podije, ki tudi padajo v vodo. Pa tudi jezerske plitvine bi bilo koristno očistiti.

V okolici so skupaj 4 akumulacijska jezera. Označeno je najbolj obremenjeno z največjimi odpadki. Pregled stanja in morebitno čiščenje jezer in okolice bi si zaslužila prav vsa jezerca.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na samem mestu, v dolini Pradešjol.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kadarkoli, najbolje v obdobju od pozne jeseni do zgodnje pomladi.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Radost ob sprehodih v primestno naravo bi bila bistveno višje kakovosti.

Op.: če bi ostalo od čiščenja kaj denarja, bi lahko vsaj k največjima jezeroma dodali klopco ali dve s pogledom na vodo.

Predvideni stroški predlaganega projekta