Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani poseg je že vsebovan v Načrtu razvojnih programov zato se ne umesti na glasovanje.

Kolesarska steza

Tom Pavlič  –  24. 06. 2020  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Urejene kolesarskih poti po Kopru napreduje, a so območja, ki so še vedno slabo pokrita.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi se dokončno uredilo kolesarsko pot med lekarno Semedela, bližnjim Hoferjem in naprej do krožnega pri centru Mercator.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prvi del kolesarske poti Olmu potrebuje le jasne oznake na pločniku na vzhodni strani cestišča, drugi del pa je popolnoma neurejen. Morda bi bilo dovolj označiti prehod ceste pri Hoferju in dodati talne oznake za vožnjo po cestišču.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 Lekarna  Semedela - Hofer Olmo - Mercator center

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 Trenutno stanje je za kolesarje in druge udeležence v prometu nejasen in potencialno nevaren.

Predvideni stroški predlaganega projekta