Participativni proračun

Ureditev vaškega jedra ob vodnem viru v Črnem Kalu

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Z uresničitvijo tega projekta bodo vaščani imeli bolj varen prostor, kjer bodo lahko točili zalivalno (in pitno?) izvirsko vodo. Poleg tega se bodo lahko na kamnitih klopeh tudi odpočili oz. posedeli in poklepetali med seboj (primerno tudi za turiste).

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Z izpeljavo projekta bo nastalo novo privlačno središče vasi, ki bo funkcionalno v več pogledih. S tem se bo dvignila kakovost bivanja lokalnega prebivalstva in izboljšala podoba same vasi Črni Kal.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt zahteva sledeče aktivnosti:

a) obnova in ustrezna umestitev dveh obstoječih kamnitih korit,
b) izgradnja novega kamnitega zidu z estetsko oblikovanim iztokom vode
c) izravnava in prekritje prednjega dela s kamnitimi tlakovci ter izdelava robnikov, kjer bi bili potrebni
d) postavitv večje kamnite klopi ob vodnem viru

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izvedba projekta bi bila v centru vasi na parceli št. 3037/12, k.o. Črni Kal, kjer sedaj stojita dva korita z vodnim virom.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se izvjal v letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Projekt bo prispeval k večji funkcionalnosti in estetskosti vaškega jedra v Črnem Kalu.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Obnova in ustrezna umestitev dveh obstoječih kamnitih korit 5300
Izgradnja novega kamnitega zidu z estetsko oblikovanim iztokom vode7400
Izravnava in prekritje prednjega dela s kamnitimi tlakovci ter izdelava robnikov5200
Postavitv večje kamnite klopi ob vodnem viru2000
Skupaj 19900

Vrednost projekta

19886 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.