Participativni proračun

Butari: asfaltiranje vaške ceste

Anonimno oddan predlog  –  07. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Butari so še vedno neasfaltirani deli vaških cest in s tem tudi dovoznih javnih poti do hiš. Take poti so vedno pod vplivom vremenskih razmer.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltiranje in odvodnjavanje, da ne bo več lukenj, blata, zalivanja vode, izpiranja ceste...

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Butari, k.o. Movraž: z glavne ceste po javni poti št. parcele 5809, 126 kv. metrov

in se nadaljuje po javni poti št. 7236/1, 120 kv. metrov, do hišne številke Butari 5a.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kvaliteta bivanja v naši vasi.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

18000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.