Participativni proračun

Plavje - posodobitev javne razsvetljave

Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2020  –  Območje 3

Posodobitev javne razsvetljave bi ptipomogla k vecji varnosti krajanov in manjsi svetlobni onesnazemodti v vasi.

Predlagam zamenjavo javnih svetil s sodobnejsimi.

Zamenjava javnih svetil.

Projekt bi se izvajal na Plavjah.

Projekt naj bi bil realiziran do naja 2021.

Izboljsala bi se varnost krajanov in zmanjsala svetlobna onesnazenost.