Participativni proračun

Živ-žav park Hrastovlje

Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2020  –  Območje 6
PARCELA_OZNAČENA.png
PARCELA_OZNAČENA.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na zemljišču v K.O. Hrastovlje s parcelno številko 877/54, v lasti MOK, se podaja predlog za izvedbo otroškega parka.

V vasi Hrastovlje se je v zadnjih letih demografska slika zelo pomladila. To prispeva k vedno večjemu številu otrok. Trenutno je v vasi 21 otok, ki nimajo primernega prostora za varno igranje, druženje ali rekreacijo. Zato menimo, da bi bil tak kotiček odmaknjen od glavne ceste nujno potreben.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev otroškega parka z igrali (gugalnica, tobogan, gugalo na vzmet, vgradni trampolin, zipline - žičnica, itd.), ter ureditev okolice z drevesi in grmičevjem.

Bistvo predloga je ureditev varne površine za otroško druženje in rekreacijo. Ravno tako bi tak prostor bil namenjen druženju staršev in vsem vaščanom.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Na navedenem zemljišču je potrebno z manjšimi posegi zravnati teren in zasuti bližnji jarek. Navedeni poseg ne predstavlja večje investicije, saj konfiguracija obstoječega terena le-to omogoča z manjšimi deli. Po izravnanem terenu ter postavitvijo primerne podlage, se umestijo otroška igrala (gugalnica, tobogan, vgrdni trampolin, gugalo na vzmeti, zipline, ipd.). Ne zemljišču se nato uredi zeleno površino z zasaditvijo podnebju primernih dreves in grmovnic. Ob tem se umesti še urbana oprema (klop, koš za smeti, ipd.). Klopca je lahko zidana z avtohtonim kamnom, ki bi glede na bližnji kamniti zid, tudi estetsko dopolnjeval okolico, na katerega se lahko kot za sedišče pričvrsti masiven les.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Hrastovljah, k.o. 2716, na parceli št. 877/54,ki je last Mestne občine Koper.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V najkrajšem možnem času oziroma v letih 2021 in 2022.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Otroci bi pridobili varen kotiček za igro in rekreacijo. S tem bi se uredila okolica. S takim prostorom bi se razvijali tudi kvalitetnejši medosebni odnosi vaščanov.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
ZEMELJSKA DELA, PLANIRANJE 3000
PRIMERNA PODLAGA3000
NABAVA IN MONTAŽA OTROŠKIH IGRAL7000
IZGRADNJA KAMNITE KLOPCE1500
NABAVA IN ZASADITEV ZELENJA2000
Skupaj 16500

Vrednost projekta

20000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.