Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Truške - Čakališča na avtobusnih postajališčih

Glendina Čurin  –  08. 07. 2020  –  Območje 5

V Truškah so štiri avtobusna postajališča brez  čakališč. 

Predlagam postavitev ustreznih čakališč. 

MOK bi poskrbela za celoten postopek. 

Avtobusna postajališča v Truškah: pri kapelici, na Kortini, v Kozlovičih, v Bočajih. 

Časovno bi projekt opredelil načrt MOK. 

Med čakanjem avtobusa bi šolarji in ostali uporabniki primestnega javnega prevoza imeli zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, starejši občani bi lahko sedeli.