Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Truške - Čakališča na avtobusnih postajališčih

Glendina Čurin  –  08. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Truškah so štiri avtobusna postajališča brez  čakališč. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev ustreznih čakališč. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

MOK bi poskrbela za celoten postopek. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Avtobusna postajališča v Truškah: pri kapelici, na Kortini, v Kozlovičih, v Bočajih. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Časovno bi projekt opredelil načrt MOK. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Med čakanjem avtobusa bi šolarji in ostali uporabniki primestnega javnega prevoza imeli zaščito pred neugodnimi vremenskimi razmerami, starejši občani bi lahko sedeli.

Predvideni stroški predlaganega projekta