Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

4-krat ureditev stopnic nad semedelsko Badaševico

Anonimno oddan predlog  –  08. 07. 2020  –  Območje 1
Zdaj brez stopnic + 4 lokacije
Zdaj brez stopnic + 4 lokacije

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Na 4 mestih med Badaševico in nasipom so frekventni prehodi, a brez kakršnih koli stopnic. Nekatera od teh mesta so bolj, druga manj nevarna, po dežju pa je povsod tu vratolomno.

Ni malo Koprčank in Koprčanov, ki uberejo to pot:

  • Številni sprehajalci naredijo krog iz mesta čez Passarello in po severnem bregu Badaševice nazaj proti mestu ob morju.
  • So tudi lastniki čolnov, privezanih na severnem delu Semedelskega mandrača, ki parkirajo na P+R Semedela in uporabijo neurejeno pešpot pod nadvozom, da pridejo k svojemu plovilu.
  • Sprehajalci psov z olmske smeri in vzhodnega dela Semedele se tu podajajo proti pasjemu parku.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev varnih stopnic. (+ Držalo?) Možne so razne rešitve. Sploh NI treba, da so robustne betonske.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gradbena stroka mora sprojektirati dobro rešitev za te nevarne odseke.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na 4 mestih v spodnji Semedeli, severni breg Badaševice.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kadar koli.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost sprehajalcev in sploh uporabnikov tega zanimivega dela Semedele. Boljša prehodnost, povezljivost za večje število hodcev.

Predvideni stroški predlaganega projekta