Participativni proračun

Koši za igranje košarke na igrišču v Popetrah

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Ker bi se lahko mladi rekreirali.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Dobava in postavitev košev za igranje košarke na igrišču v Popetrah.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

/

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

igrišče v Popetrah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

1 dan

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Mladi bi igrali košarko.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

5000 €

Komisija je ocenila vrednost predlaganih del na 5.000 € in ustrezno prilagodila predlog.