Participativni proračun

Butari: asfaltiranje vaške ceste

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Butari imamo še veliko neasfaltiranih javnih poti, kar ovira normalno življenje vaščanov. Nekateri nimajo urejenih dovoznih poti do svojih hiš. Poti so pod vplivom vremenskih razmer: luknje, blato, zalivanje, izpiranje....

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam asfaltiranje in odvodnjavanje, s čimer se bo izboljšala kvaliteta bivanja v naši vasi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Okoli 165 m² na parc. št. 7236/3 in okoli 45 m² na parc. št. 7236/4, obe k.o. Movraž (javno dobro)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021/22

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.