Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Butari: balinišče in vaški prostor

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Vaščani potrebujemo prostor za druženje in ta je dotrajan. Balinišče in vaško hiško smo sami zgradili, zdaj pa je vse potrebno prenove. 

Predlagamo asfaltiranje in ureditev dvosteznega balinišča, popravilo strehe na vaški hišici, ureditev notranjih sten in novo fasado. 

Na parceli št. 7088/5, št. stavbe 90 - površina pod stavbo 55 kv. metrov.

2021/22

Vrednost projekta

20000 €

Predlagane aktivnosti se izvedejo do skupne vrednosti 20.000 €.