Participativni proračun

Butari: balinišče in vaški prostor

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vaščani potrebujemo prostor za druženje in ta je dotrajan. Balinišče in vaško hiško smo sami zgradili, zdaj pa je vse potrebno prenove. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo asfaltiranje in ureditev dvosteznega balinišča, popravilo strehe na vaški hišici, ureditev notranjih sten in novo fasado. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na parceli št. 7088/5, št. stavbe 90 - površina pod stavbo 55 kv. metrov.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021/22

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Predlagane aktivnosti se izvedejo do skupne vrednosti 20.000 €.

Za nadaljevanje se moraš vpisati ali registrirati.