Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

ureditev ceste Šmarje-križišče Puče

Livijo Grdina  –  24. 06. 2020  –  Območje 2

za ureditev ceste med Šmarjami in Križiščem Puče, zaradi obrabe delou ceste

Ureditev usaj delov ceste ki so v najslabšem stanju. 

Da bi se izboljšala vožnja in varnost.

Ponovno asvaltiranje delov ceste in izgradnja podpornih zidov po potrebi.

Cesta med Šmarjami in križiščem Puče.

Vožnja in varnost po cesti bi bila izboljšana.