Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

ureditev ceste Šmarje-križišče Puče

Livijo Grdina  –  24. 06. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

za ureditev ceste med Šmarjami in Križiščem Puče, zaradi obrabe delou ceste

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev usaj delov ceste ki so v najslabšem stanju. 

Da bi se izboljšala vožnja in varnost.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ponovno asvaltiranje delov ceste in izgradnja podpornih zidov po potrebi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta med Šmarjami in križiščem Puče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vožnja in varnost po cesti bi bila izboljšana.

Predvideni stroški predlaganega projekta