Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predloga presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog zato je izločen iz glasovanja.

Javna razsvetljava ter ležeča policaja

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog naslavlja na umiritev prometa ter varno in vidno pot pešcev. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev dveh ležečih policajev na cesti Marezige- Truške (od krožnega  križišča v Marezigah proti naselju Bernetiči) ter  dodatno javno razsvetljavo ob cesti. 

Ob cesti je precej hiš, kjer živijo tudi otroci in vozniki v tem predelu vozijo zelo hitro. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 postavitev javne razsvetljave ter ležečih policajev

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cesti med hišami s hišno številko Marezige 28a, Marezige 27a ter Marezige 27b. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Umiritev prometa ter varna in vidna pot za pešce

Predvideni stroški predlaganega projekta