Participativni proračun

Glasovanje je zaprto. Izglasovani projekti so trenutno v pregledu.

Oprema prenovljene šole v Hrvojih

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Krajani vasi Koromači/Boškini, Žernjovec, Belvedur, Topolovec, Hrvoji, Močunigi nimamo prostora za volitve, druženja, praznovanja, organizacijo delavnic, kulturnih dogodkov, zborov krajanov... Volitve smo prisiljeni organizirati v privatnih hišah ali gostilni. V proračunu je že predvidena obnova strehe. Ko bo streha obnovljena, pa bomo nujno potrebovali osnovno opremo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo nabavo osnovne opreme za začetek izvajanja aktivnosti. Krajani bomo dobili prostor za organizacijo kulturnih dogodkov, razstav, druženje, prostočasne aktivnosti  in ureditev krajevne knjižnice z domoznanstveno zbirko istrske literature, ... 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno je izbrati in naročiti naslednjo opremo: 

oprema za knjižnico, kuhinja, mize, stoli, projektor, platno, oder, ozvočenje... 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt se nanaša na nekdanjo šolo v Hrvojih, naslov: Topolovec 28, 6272 Gračišče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2021

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala se bo kvaliteta življenja krajanov, potencialno bo lahko prostor služil tudi za medgenracijsko sodelovanje, druženje, izvajanje izobraževalnih programov, rekreacije za otroke, mladino in odrasle.

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vsebina Znesek z DDV
Kuhinja 4800
mize stoli3200
oprema za knjižnico5200
projektor in platno 2200
ozvočenje1400
oder3200
Skupaj 20000

Vrednost projekta

20000 €