Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strošek izvedbe predlaganega posega presega maksimalni dovoljen znesek 20.000 €, zato se ne uvrsti na glasovanje.

Ureditev križišča pred vasjo Žernjovec

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Križišče je nepregledno. Dostop v vas in izhod iz vasi na glavno cesto je nevaren. Podporni zid se ruši, na vozišču so izbokline. V preteklosti je že prišlo do nezgod, k sreči samo z materialno škodo.

Predlagamo obnovo obstoječega podpornega zidu, dvig vozišča in preplastitev.

Popis del in izvedba

Križišče z glavne ceste v vas Žernjovec

2022

Izboljšala se bo prometna varnost