Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Strošek izvedbe predlaganega posega presega maksimalni dovoljen znesek 20.000 €, zato se ne uvrsti na glasovanje.

Ureditev križišča pred vasjo Žernjovec

Anonimno oddan predlog  –  09. 07. 2020  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Križišče je nepregledno. Dostop v vas in izhod iz vasi na glavno cesto je nevaren. Podporni zid se ruši, na vozišču so izbokline. V preteklosti je že prišlo do nezgod, k sreči samo z materialno škodo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo obnovo obstoječega podpornega zidu, dvig vozišča in preplastitev.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popis del in izvedba

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Križišče z glavne ceste v vas Žernjovec

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2022

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala se bo prometna varnost

Predvideni stroški predlaganega projekta