Participativni proračun

ureditev vasi Krkavče

Livijo Grdina  –  24. 06. 2020  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog zato da bi se uredilo dovozne poti z asvaltom do hiš stanovalcev ter izboljšali javno rasvetljavo v vasi in montaža ogledal na nevarnih odsekih.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izboljšana bo vidlčjivost v nočnem času in preglednost na nevarnih delih.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt naj bi se izvajal v vasi Krkavče.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni stroški predlaganega projekta

Vrednost projekta

20000 €

Komisija je ocenila vrednost predlaganih del na 20.000 € in ustrezno prilagodila znesek.