Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Vrednost predlaganega posega presega maksimalno dovoljeno vrednost 20.000 € za posamičen predlog, zato je izločen iz glasovanja.

Nova parkirna mesta v centru Spodnjih Škofij

Anonimno oddan predlog  –  10. 07. 2020  –  Območje 3
492-5_novo_parkirišče_Škofije.JPG
492-5_novo_parkirišče_Škofije.JPG

Parkirna mesta v "centru" spodnjih škofij je konstanten problem, sploh pa ob prireditvah dogodkih v dvorani Hermana Pečariča, kakor tudi drugih dogodkih v vasi. Škofije se širijo, z njo pa tudi dejavnosti v centru. Vsaka dejavnost potrebuje za delovanje prostor namenjen strankam, ki pa ga vedno primanjkuje. Projekt ni zahteven, saj  predvideva osnovno ureditev parcele 492/5 v namene parkirnih mest.

Predlagamo ureditev parcele št. 492/5 v lasti MOK, v parkirišče. Dostop do parcele je v neposredni bližini glavne ceste ter preko parcel št. 492/6 in 492/8 tudi namenjene cesti. Zgodila se bo pridobitev za krajane kakor tudi začasne obiskovalce našega kraja, kar bo zmanjšalo prometni kaos mirujočega prometa na Škofijah.

Zemljišče bi bilo potrebno očistiti grmičevja in nekaterih dreves. Rastlinje ob robu parcele se pusti kot zamejitev in senco. Ostalo območje se zravna ter nasuje gramoz. Po potrebi označi parkirni režim.

Projekt se izvaja na parceli št. 492/5 v lasti MOK

V letu 2021

Parkirna mesta v "centru" spodnjih škofij je konstanten problem, sploh pa ob prireditvah dogodkih v dvorani Hermana Pečariča, kakor tudi drugih dogodkih v vasi. Škofije se širijo, z njo pa tudi dejavnosti v centru. Vsaka dejavnost potrebuje za delovanje prostor namenjen strankam, ki pa ga vedno primanjkuje. Projekt ni zahteven, saj  predvideva osnovno ureditev parcele 492/5 v namene parkirnih mest.

Zgodila se bo pridobitev za krajane kakor tudi začasne obiskovalce našega kraja, kar bo zmanjšalo prometni kaos mirujočega prometa na Škofijah.