Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Balinišče in otroška igrala na lokaciji bivšega bencinskega servisa v Semedeli

Marko Erzetič  –  10. 07. 2020  –  Območje 1
stanje na terenu
stanje na terenu

Lokacija bivše bencinske je degradirano območje v Semedeli ima pa zaradi dostopnosti velike potenciale za medgeneracijsko druženje. Z majhnimi stroški bi uredili območje saj je že delno asfaltirano in okolica ozelenjena. Bližino stanovanjskih blokov bi lahko izkoristili, da bi se prebivalci soseske kvalitetneje družili in spoznavali. Z ureditvijo manjšega otroškega igrala ob balinišču in postavitvijo lesenih klopi, bi bil prostor maksimalno izkoriščen.

Postavitev dveh balinarskih prog (27x4m), manjšega otroškega igrišča in postavitev cca. štirih lesenih klopi. Delna ozelenitev okolice.

Prvotno bi bilo potrebno pridobiti soglasje DRSC-ja za izvedbo del, saj je večina območja v lasti DRSC-ja, delno pa občinska.

Na že obstoječo asfaltno podlago bi postavili balinišče, igrala in klopi. Podlaga je dovolj utrjena. 

Za okvorje balinišča je opcija zidana ali lesena ograja, med katero se uredi potrebna podlaga za balinanje.

Na bivši lokaciji bencinskega servisa v Semedeli.

V letu 2021.

Uredilo bi se degradirano območje tega dela Semedele, prebivalci soseske se bi kvalitetneje družili in spoznavali, otroci soseske bi imeli v bližini igrala. Balinanje je odličen šport, katerega imajo radi tako starejši kot mladi. Ta šport je bil na obali vedno prisoten vendar bolj klubsko, v tem primeru bi bil dostopen širši populaciji.