Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog ni izvedljiv v sklopu Participativnega proračuna saj zemljišče ni v lasti MOK. Predlog se ne umesti v glasovanje.

Balinišče in otroška igrala na lokaciji bivšega bencinskega servisa v Semedeli

Marko Erzetič  –  10. 07. 2020  –  Območje 1
stanje na terenu
stanje na terenu

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Lokacija bivše bencinske je degradirano območje v Semedeli ima pa zaradi dostopnosti velike potenciale za medgeneracijsko druženje. Z majhnimi stroški bi uredili območje saj je že delno asfaltirano in okolica ozelenjena. Bližino stanovanjskih blokov bi lahko izkoristili, da bi se prebivalci soseske kvalitetneje družili in spoznavali. Z ureditvijo manjšega otroškega igrala ob balinišču in postavitvijo lesenih klopi, bi bil prostor maksimalno izkoriščen.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Postavitev dveh balinarskih prog (27x4m), manjšega otroškega igrišča in postavitev cca. štirih lesenih klopi. Delna ozelenitev okolice.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Prvotno bi bilo potrebno pridobiti soglasje DRSC-ja za izvedbo del, saj je večina območja v lasti DRSC-ja, delno pa občinska.

Na že obstoječo asfaltno podlago bi postavili balinišče, igrala in klopi. Podlaga je dovolj utrjena. 

Za okvorje balinišča je opcija zidana ali lesena ograja, med katero se uredi potrebna podlaga za balinanje.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na bivši lokaciji bencinskega servisa v Semedeli.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Uredilo bi se degradirano območje tega dela Semedele, prebivalci soseske se bi kvalitetneje družili in spoznavali, otroci soseske bi imeli v bližini igrala. Balinanje je odličen šport, katerega imajo radi tako starejši kot mladi. Ta šport je bil na obali vedno prisoten vendar bolj klubsko, v tem primeru bi bil dostopen širši populaciji.

Predvideni stroški predlaganega projekta